Biuro Prawne Stanisławscy

CZAS PRACY ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW KADROWO - PŁACOWYCH OD 1 STYCZNIA 2016r.

CZAS PRACY ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW KADROWO - PŁACOWYCH OD 1 STYCZNIA 2016r.

Przepisy regulujące zagadnienia związane z czasem pracy wyznaczają gwarancje dla osób świadczących pracę na podstawie zawartego stosunku pracy. Tym gwarancjom odpowiadają wyznaczone obowiązki pracodawców. Prawidłowe planowanie godzin pracy, a następnie prawidłowe ich rozliczanie, to gwarancja właściwego stosowania przepisów. Osoby odpowiedzialne za stosowanie przepisów o czasie pracy powinny posiadać zasób wiedzy, który zapewni prawidłowe ich stosowanie.

W czasie szkolenia nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie przepisów z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, oraz przedstawione zostaną opinie Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wieloma rozliczeniami czasu pracy w układzie różnych systemów czasu pracy oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy. Doświadczenie prowadzącego zajęcia gwarantuje wysoki poziom szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia „Czas pracy oraz zmiana przepisów kadrowo-płacowych od 1 stycznia 2016r.”

  1. Normy i wymiar czasu pracy w okresach rozliczeniowych
  2. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.)
  3. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zależności od długości zatrudnienia pracownika
  4. Systemy czasu pracy
  5. Dopuszczalne okresy rozliczeniowe
  6. Warunki pracy w systemie równoważnego czasu pracy
  7. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
  8. Przykłady rozkładów czasu pracy
  9. Planowanie w harmonogramach dni wolnych od pracy

10. Warunki przedłużania okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

11. Nowe zasady ustalania rozkładów czasu pracy

12. Stosowanie przerywanego czasu pracy

13. Zasady stosowania ruchomego czasu pracy

14. Odpracowywanie wyjść w celach prywatnych

15. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny
      nadliczbowe)

16. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej

17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej
      lub przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy

18. Praca w niedziele i święta

19. Praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni wolne grafikowo

20. Praca w nocy

21. Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego

22. Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy

23. Pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy

24. Czas pracy w delegacji służbowej

25. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

26. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

27. Czas pracy kierowców

28. Czas pracy pracowników samorządowych, służby cywilnej, służby zdrowia, oświaty 
      i kultury

29. Przedstawienie opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy
      w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy

30. Orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygające wątpliwości dotyczące czasu pracy

31. Zmiany w zakresie terminowych umów o pracę

      a/ likwidacja umów na czas wykonania okreslonej pracy,

      b/ określenie zasad zawierania umów na okres próbny,

      c/ zmiana zasad limitowania umów zawieranych na czas określony,

      d/ nowe zasady wypowiadania umów na czas określony,

      e/ zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

32. Zmiany w zakresie umów macierzyńskich

      a/ ustawa zasiłkowa po zmianach,

      b/ urlopy związane z rodzicielstwem po zmianach

33. Zmiany w zakresie składek od umów zlecenia

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”. 

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
12.10.2015 Szczecin, Hotel Focus, ul. Małopolska 23 (sala A) 480,00 zł 590,40 zł
13.10.2015 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
14.10.2015 Słupsk, Hotel Staromiejski, ul. Jedności Narodowej 4/5 (sala 1 piętro) 480,00 zł 590,40 zł
15.10.2015 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 (sala A - parter) 480,00 zł 590,40 zł
16.10.2015 Olsztyn, Hotel Kopernik, ul. Warszawska 37 480,00 zł 590,40 zł
19.10.2015 Wrocław, Hotel Wrocław, ul. Powstańców Śl. 7 (sala Renata, parter) 480,00 zł 590,40 zł
20.10.2015 Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57 / 59 (sala A-mol I piętro) 480,00 zł 590,40 zł
21.10.2015 Katowice, Hotel Novotel Centrum, al. Roździeńskiego 16 (sala Flamenco) 480,00 zł 590,40 zł
22.10.2015 Bielsko - Biała, Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93 480,00 zł 590,40 zł
23.10.2015 Kraków, Hotel Ibis, ul. Pawia 5 (parter) 480,00 zł 590,40 zł
26.10.2015 Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14 A (sala, poziom - 1) 480,00 zł 590,40 zł
27.10.2015 Poznań, Hotel Campanile, ul. Św. Wawrzyńca 96 - (parter) 480,00 zł 590,40 zł
28.10.2015 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 (sala B, parter) 480,00 zł 590,40 zł
29.10.2015 Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 (sala Festiwalowa) 480,00 zł 590,40 zł
16.11.2015 Siedlce, Hotel Janusz, ul. Pusta 15 480,00 zł 590,40 zł
17.11.2015 Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58 / 60 (sala Bankietowa) 480,00 zł 590,40 zł
18.11.2015 Kielce, Qubus Hotel, ul. Składowa 2 480,00 zł 590,40 zł
09.11.2015 Warszawa, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5 (II pietro sala 580,00 zł 713,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...