Biuro Prawne Stanisławscy

CZAS PRACY 2015 - planowanie i rozliczanie

CZAS PRACY 2015 - planowanie i rozliczanie

Przepisy regulujące zagadnienia związane z czasem pracy wyznaczają gwarancje dla osób świadczących pracę na podstawie zawartego stosunku pracy. Tym gwarancjom odpowiadają wyznaczone obowiązki pracodawców. Prawidłowe planowanie godzin pracy, a następnie prawidłowe ich rozliczanie, to gwarancja właściwego stosowania przepisów. Osoby odpowiedzialne za stosowanie przepisów o czasie pracy powinny posiadać zasób wiedzy, który zapewni prawidłowe ich stosowanie.

W czasie szkolenia nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie przepisów z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, oraz przedstawione zostaną opinie Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wieloma rozliczeniami czasu pracy w układzie różnych systemów czasu pracy oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy. Doświadczenie prowadzącego zajęcia gwarantuje wysoki poziom szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia „Czas pracy 2015”

  1. Normy i wymiar czasu pracy w okresach rozliczeniowych
  2. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 k.p.)
  3. Obliczanie wymiaru czasu pracy w zależności od długości zatrudnienia pracownika
  4. Systemy czasu pracy
  5. Dopuszczalne okresy rozliczeniowe
  6. Warunki pracy w systemie równoważnego czasu pracy
  7. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
  8. Przykłady rozkładów czasu pracy
  9. Planowanie w harmonogramach dni wolnych od pracy

10. Warunki przedłużania okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

11. Nowe zasady ustalania rozkładów czasu pracy

12. Stosowanie przerywanego czasu pracy

13. Zasady stosowania ruchomego czasu pracy

14. Odpracowywanie wyjść w celach prywatnych

15. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej rekompensowania (czas wolny, wynagrodzenie za godziny
      nadliczbowe)

16. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej

17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zależności od przekroczenia dobowej
      lub przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy

18. Praca w niedziele i święta

19. Praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni wolne grafikowo

20. Praca w nocy

21. Zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego

22. Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy

23. Pełnienie dyżuru oraz gotowość do wykonywania pracy

24. Czas pracy w delegacji służbowej

25. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

26. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

27. Czas pracy kierowców

28. Czas pracy pracowników samorządowych, służby cywilnej, służby zdrowia, oświaty 
      i kultury

29. Przedstawienie opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy
      w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy

30. Orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygające wątpliwości dotyczące czasu pracy

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”. 

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
13.10.2014 Szczecin, Hotel Focus, ul. Małopolska 23 (sala A) 480,00 zł 590,40 zł
14.10.2014 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
15.10.2014 Słupsk, Hotel Staromiejski, ul. Jedności Narodowej 4/5 (sala 1 piętro) 480,00 zł 590,40 zł
16.10.2014 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 (sala A - parter) 480,00 zł 590,40 zł
17.10.2014 Olsztyn, Hotel Kopernik, ul. Warszawska 37 480,00 zł 590,40 zł
20.10.2014 Wrocław, Hotel Wrocław, ul. Powstańców Śl. 7 (sala Renata, parter) 480,00 zł 590,40 zł
21.10.2014 Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57 / 59 (sala A-mol I piętro) 480,00 zł 590,40 zł
22.10.2014 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 (sala parter) 480,00 zł 590,40 zł
23.10.2014 Bielsko - Biała, Hotel Qubus, ul. Mostowa 2 (sala IV piętro) 480,00 zł 590,40 zł
24.10.2014 Kraków, Hotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11 (sala Azalia, parter) 480,00 zł 590,40 zł
27.10.2014 Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14 A (sala, poziom - 1) 480,00 zł 590,40 zł
28.10.2014 Poznań, Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20 (sala Cantata - parter) 480,00 zł 590,40 zł
29.10.2014 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 (sala A, parter) 480,00 zł 590,40 zł
12.11.2014 Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58 / 60 (sala Bankietowa, parter) 480,00 zł 590,40 zł
13.11.2014 Kielce, Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 (sala Kasztanowa, I piętro) 480,00 zł 590,40 zł
14.11.2014 Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 (sala Pałacowa, I piętro) 480,00 zł 590,40 zł
17.11.2014 Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3 / 5 (sala F, II piętro) 580,00 zł 713,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Prawo do odprawy rentowej, gdy przysługuje od innego dnia niż data ustania zatrudnienia

12.02.2015

W dniu 31 grudnia 2013r. pracodawca rozwiązał stosunek pracy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Pracownik  wyko...
Wynagrodzenie chorego pracownika, który wykonywał pracę w dni wolne od pracy

28.11.2014

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który powinien otrzymać dni wolne od pracy, a przebywa na zwoleniu lekarsk...
Dodatek stażowy za okres choroby w podstawie 13 pensji

03.02.2014

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracownik...