Biuro Prawne Stanisławscy

Czas pracy w podmiotach leczniczych 2020

Czas pracy w podmiotach leczniczych 2020

Czas pracy pracowników służby zdrowia zawsze budził wątpliwości w zakresie jego rozliczania, a w szczególności w zakresie pełnienia dyżurów medycznych i udzielanego po nich odpoczynku. Obowiązujące od lipca 2011r. przepisy ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w dużym stopniu usunęły te wątpliwości. Na szczególną uwagę zasługuje planowanie dyżurów medycznych i sposób zapłaty za dyżur. Pewne trudności sprawia również tworzenie grafików pracy w stosowanych powszechnie dwóch systemach czasu pracy: normalnym oraz równoważnym. Na wielu prezentowanych w czasie szkolenia przykładach przedstawione zostaną mechnizmy tworzenia grafików oraz późniejsze rozliczanie czasu faktycznie przepracowanego, który często różni sie od pierwotnie zakładanego. Szkolenie ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z czasem pracy w służbie zdrowia, a opracowany autorski materiał szkoleniowy ma pogłębić uzyskaną na szkoleniu wiedzę.

Ilość miejsc ograniczona!

CZAS PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH 2020

 1. Podmiot leczniczy zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
  o działalności leczniczej
 2. Normy czasu pracy (dobowa i tygodniowa)
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla różnych grup pracowników
 4. Ustalanie okresów rozliczeniowych
 5. Normy czasu pracy pracowników medycznych zatrudnionych poza zakładami opieki zdrowotnej
 6. Systemy czasu pracy
 7. Równoważny system czasu pracy oraz ograniczenia w jego stosowaniu
 8. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy na przyjęte okresy rozliczeniowe
 9. Rozliczanie czasu pracy na podstawie prezentowanych przykładowych grafików
 10. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie (wypłata wynagrodzenia, czas wolny od pracy)
 11. Udzielanie zwolnień od pracy pracownikom medycznym i ich wpływ na rozliczenie czasu pracy
 12. Wliczanie dyżuru medycznego do czasu pracy
 13. Ograniczenia w stosowaniu dyżuru medycznego
 14. Wynagrodzenie za pełniony dyżur medyczny, w tym pracowników medycznych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 15. Dyżury pełnione na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy
 16. Odpoczynek dobowy
 17. Brak możliwości skracania odpoczynku dobowego
 18. Odpoczynek tygodniowy
 19. Zasady skracania odpoczynku tygodniowego
 20. Rekompensata za pracę wykonaną w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 21. Praca w niedziele i święta oraz jej rekompensowanie
 22. Praca wykonywana w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)
 23. Uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ograniczenia wydłużania tygodniowego wymiaru czasu pracy
 24. Okres rozliczeniowy stosowania klauzuli opt –out o samodzielnym charakterze
 25. Sposób liczenia wynagrodzenia za pracę przekraczającą przeciętnie 48 godzin na tydzień
 26. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych, a dyżur medyczny
 27. Dodatki zmianowe pracowników wykonujących zawód medyczny
 28. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 29. Wpływ zmiennych składników wynagrodzenia pracownika medycznego na podstawę do zasiłków oraz wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 30. Wyjaśnienia i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy pracowników służby zdrowia
 31. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjaśniające niektóre wątpliwości stosowania przepisów
  o czasie pracy

Zygmunt Stanisławski 

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
18.11.2019 Wrocław, Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2 540,00 zł 664,20 zł
19.11.2019 Opole, Hotel Mercury, ul. Krakowska 57 / 59 540,00 zł 664,20 zł
20.11.2019 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 540,00 zł 664,20 zł
13.12.2019 Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 540,00 zł 664,20 zł
11.12.2019 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 540,00 zł 664,20 zł
25.11.2019 Szczecin, Hotel Focus, ul. Małopolska 23 540,00 zł 664,20 zł
26.11.2019 Koszalin, Hotel Hudson, ul. Połczyńska 18 540,00 zł 664,20 zł
27.11.2019 Słupsk, Hotel pod Kluką, ul. Kaszubska 22 540,00 zł 664,20 zł
28.11.2019 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 540,00 zł 664,20 zł
29.11.2019 Olsztyn, Hotel Kopernik, al. Warszawska 37 540,00 zł 664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Zwolnienia grupowe, jako skutek koronawirusa - podstawowe zasady

01.04.2020

Epidemia wywołana koronawirusem może spowodować, że pracodawca rozważać będzie możliwość zmniejszenia stanu za...
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...