Biuro Prawne Stanisławscy

Obliczanie wynagrodzeń 2019

Obliczanie wynagrodzeń 2019

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się obliczaniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W czasie szkolenia zajmiemy się omówieniem zawiłości związanymi z obliczanymi świadczeniami. Przedstawimy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy w zakresie obliczanych świadczeń.

Tematyka szkolenia oparta jest o zasady, wynikające z obowiązujących przepisów, które są często niezroumiałe i nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych osobom obliczającym te świadczenia. 

Szkolenie wyjaśni treść obowiązujących przepisów oraz przedstawi wiele przykładów praktycznego ich zastosowania. 

Udział w szkoleniu to dobra lokata w wiedzę pracownika obliczającego wynagrodzenia i inne  swiadczenia ze stosunku pracy. 

Nie w każdym przypadku stosowane przez pracodawcę programy pozwalają na prawidłowość obliczanych kwot. 

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia pracodawcy, że obliczane przez niego świadczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ 2019

1. Obliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

a)      składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy zasiłku (wynagrodzenia chorobowego)

b)      podstawa wymiaru zasiłku

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie zasiłku

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie przyjmowane do podstawy zasiłku

f)       obliczenie kwoty zasiłku

g)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

h)      zasady ochrony przed potrąceniami zasiłku

2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

a)      zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za czas urlopu

b)      podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop

c)       szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop

d)      zmiana wysokości wynagrodzenia w podstawie do urlopu

e)      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę do urlopu

f)       metoda obliczania wynagrodzenia za urlop

g)      składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości

h)      składniki wynagrodzenia wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc

3. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

a)      stałe i zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu

b)      współczynnik roczny jako dzielnik podstawy wymiaru

c)       zmiany wysokości wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego

4. Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnień okolicznościowych od pracy

5. Obliczanie odpraw pieniężnych:

a)      emerytalno - rentowych,

b)      pośmiertnych,

c)       z tytułu rozwiązania stosunku pracy

6. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym za przekroczenie normy
    dobowej lub przeciętnej tygodniowej, za pracę w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy

7. Obliczanie wynagrodzenia za udzielony czas wolny od pracy z tytułu pracy w godzinach
    nadliczbowych

8. Obliczanie nagród jubileuszowych

9. Obliczanie kary pieniężnej ( porządkowej)

10. Obliczanie dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia, dodatku nocnego, dodatku
       stażowego

11. Obliczanie wynagrodzenia według  składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej
       wysokości w przypadku nieprzepracowania całego miesiąca

a)      z innego tytułu niż choroba

b)      z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego

12. Obliczanie wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz przestoju

13. Obliczanie wynagrodzenia za wykonaną pracę na podstawie minimalnego wynagrodzenia

14. Obliczanie odszkodowań zasądzonych przez sąd lub z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
       umowy o pracę

15. Obliczanie wynagrodzenia za czas dyżuru oraz przeniesienia pracownika do innej pracy

16. Obliczanie wynagrodzenia działacza związkowego zwolnionego z obowiązku wykonywania
       pracy

17. Ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

a)      potrącenia z wynagrodzenia za pracę

b)      potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

c)       odliczenia z wynagrodzenia za pracę 

Zygmunt Stanisławski

W 1979r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie partner zarządzający w Biurze Prawnym  Stanisławscy. Autor wielu pisemnych opracowań oraz opinii prawnych z zakresu prawa pracy. Trener z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym, potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej. Prowadzi z powodzeniem zarówno szkolenia „otwarte”, jaki i „zamknięte”.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
18.03.2019 Szczecin, Hotel Focus, ul. Małopolska 23 480,00 zł 590,40 zł
19.03.2019 Koszalin, Hotel Club 2 CV, ul. Piastowska 1 480,00 zł 590,40 zł
20.03.2019 Słupsk, Hotel Pod Kluką, ul. Kaszubska 22 480,00 zł 590,40 zł
21.03.2019 Gdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47 / 52 480,00 zł 590,40 zł
22.03.2019 Olsztyn, Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1 480,00 zł 590,40 zł
25.03.2019 Wrocław, Uwaga! szkolenie zostało anulowane!!! 480,00 zł 590,40 zł
28.03.2019 Opole, szkolenie zostało przeniesione na dzień 28 marca 2019r. 480,00 zł 590,40 zł
27.03.2019 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 480,00 zł 590,40 zł
29.03.2019 Łódź, Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 480,00 zł 590,40 zł
08.04.2019 Siedlce, Hotel Ibis, al. Jana Pawła II 10 480,00 zł 590,40 zł
09.04.2019 Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58 / 60 480,00 zł 590,40 zł
10.04.2019 Kielce, Hotel Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 480,00 zł 590,40 zł
11.04.2019 Kraków, Ibis Hotel, ul. Pawia 15 480,00 zł 590,40 zł
12.04.2019 Bydgoszcz, Hotel City, ul. 3 Maja 6 480,00 zł 590,40 zł
15.04.2019 Zielona Góra, Qubus Hotel. ul. Ceglana 14 A 480,00 zł 590,40 zł
16.04.2019 Poznań, Hotel Campanile, ul. Św. Wawrzyńca 96 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...