Biuro Prawne Stanisławscy

Nasze publikacje

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Atutem naszego biura jest to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach wniesionej opłaty za szkolenie obszerny pisemny materiał szkoleniowy, który w sposób zrozumiały omawia tematykę przeprowadzonego szkolenia. Materiały są pisane do każdego szkolenia od nowa, gdyż muszą uwzględniać aktualny stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Biuro nie prowadzi sprzedaży samych materiałów.

Materiały szkoleniowe są cenione szczególnie za to, że nie stanowią przedruku przepisów, lecz zawierają tylko aktualną ich wykładnię oraz liczne przykłady ilustrujące praktyczne zastosowanie przepisów prawa. Autorami materiałów są wykładowcy prowadzący zajęcia szkoleniowe w naszym biurze. Stanowią one podsumowanie przeprowadzonego szkolenia, a jednocześnie zapewniają doskonałą pomoc w codziennej pracy.

Poniżej niektóre z naszych publikacji.


Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...