Biuro Prawne Stanisławscy

Szkolenia dedykowane

Oferujemy szkolenia uwzględniające potrzeby Państwa firmy.

Szkolenia dedykowane pozwalają na dopasowanie programu merytorycznego oraz dobór metod szkoleniowych, do rzeczywistych potrzeb pracodawcy. Stanowią one wysoce zindywidualizowany produkt.

Nasze doświadczenie, specjalizacja i posiadane referencje w prowadzeniu szkoleń zamkniętych, daje gwarantuję dobrze przeprowadzonych szkoleń dedykowanych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia programów szkoleń dedykowanych.

Analiza potrzeb pracodawcy wyznacza kierunek opracowanego przez nas programu szkolenia.

Naszym zadaniem jest dopasowanie programu szkolenia do potrzeb pracodawcy, jednak ostateczny program szkolenia dedykowanego wybierany jest przez zlecającego szkolenie.

Na potrzeby szkolenia dedykowanego opracowujemy materiały szkoleniowe podporządkowane Państwa potrzebom.

W czasie szkoleń dajemy Państwu od razu gotowe rozwiązania do natychmiastowego wykorzystania. Uzyskaną w czasie szkolenia wiedzę można natychmiast zastosować w praktyce.

Na Państwa życzenie po dedykowanym szkoleniu uczestnik szkolenia może kontaktować się drogą mailową (w ustalonym w porozumieniu okresie) z trenerem w celu weryfikacji umiejętności wyniesionej ze szkolenia.

Gwarantujemy zrealizowanie wartości merytorycznej szkolenia.

Na wniosek pracodawcy, przeprowadzamy badanie skuteczności szkolenia, wykonywane anonimowo przed i po szkoleniu.

Po szkoleniu przygotowujemy pracodawcy raport obejmujący analizę skuteczności przeprowadzonego szkolenia oraz przedstawiamy propozycje dalszego rozwoju szkolonych osób.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie szkoleń dedykowanych.

Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...