Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców w dobie Covid-19

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku. Problemy z zatrudnianiem cudzoziemców w dobie Covid-19

Adresaci szkolenia:
Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 
 
Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji.

Ilość miejsc ograniczona!

Godziny szkolenia: 10:00 - 14:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30

Program:

MODUŁ I.
WYMÓG POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO JAKO PRZESŁANKA NEGATYWNA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ II.
TRUDNOŚCI W „ZDEFINIOWANIU” POJĘCIA CUDZOZIEMIEC

MODUŁ III.
POJĘCIE I KATEGORIE CUDZOZIEMCÓW Z PUNKTU WIDZENIA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY

MODUŁ IV.
OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

MODUŁ V.
CUDZOZIEMCY KORZYSTAJĄCY Z OCHRONY NA TERYTORIUM RP

MODUŁ VI.
CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY STAŁY POBYT

MODUŁ VII.
POSIADACZE KARTY POLAKA

MODUŁ VIII.
CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

MODUŁ IX.
CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

MODUŁ X.
PRAWO WJAZDU I POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM POLSKI JAKO WSTĘPNY WARUNEK DOSTĘPU DO PRACY

MODUŁ XI.
WIZA I JEJ RODZAJE

MODUŁ XII.
ZEZWOLENIE NA PRACĘ (TYPY)

MODUŁ XIII.
NIEBIESKA KARTA UE

MODUŁ XIVI.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO CUDZOZIEMCA

MODUŁXVI.
NUMER PESEL DLA CUDZOZIEMCA

MODUŁ XVI.
PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XVII.
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

MODUŁ XVIII.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

MODUŁ XIX.
CHARAKTER PRAWNY ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA

MODUŁ XX.  
DEFINICJA ZATRUDNIENIA NIELEGALNEGO 

MODUŁ XXI.
KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

MODUŁ XXII.
KONSEKWENCJE NIELEGALNEGO WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XXIII.
ASPEKTY PODATKOWE ORAZ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZATRUDNIONEGO CUDZOZIEMCA:

  1. Zasada Ograniczonego I Nieograniczonego Obowiązku Podatkowego W Polsce
  2. Składki Na Ubezpieczenia Społeczne I Zdrowotne Cudzoziemców Przy Umowach O Pracę, Zleceniach, O Dzieło
  3. „samozatrudnienie” Cudzoziemca
  4. Stawka Godzinowa

MODUŁ XXIV.
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

MODUŁ XXV.
ZMIANY W ASPEKCIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XXVI.
„NOWE” ZEZWOLENIA: NA PRACĘ SEZONOWĄ I NA PRACĘ KRÓTKOTERMINOWĄ

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

300,00 zł

Cena brutto

369,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Formularz zgloszeniowy

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”600″]

Wiadomości