Jednolity plik kontrolny 2020 – najważniejsze informacje

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie kierowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, osób pełniących obowiązki płatnika oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

W trakcie spotkania przedstawimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz stanowiska Ministerstwa Finansów mające wpływ na prawidłowe wypełnianie obowiązków przez płatników. Omówimy również zmiany wprowadzone ustawami covidowymi oraz najnowsze interpretacje ogólne dotyczące samochodów służbowych oraz 50% kosztów uzyskania przychodu.

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem pliku JPK_VAT.

Podczas spotkania omówimy zmiany związane z przygotowaniem i wysyłką plików JPK_V7M i JPK_V7K.
Przedstawimy informacje związane z funkcjonowaniem nowej bramki do przesyłania plików JPK_VAT z deklaracją oraz zaprezentujemy działanie nowych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.

  1. Przedstawienie zmian przepisów w ustawie o Podatku od towarów i usług oraz ustawie Kodeks karny skarbowy. Sankcje karne związane z niewypełnianiem nałożonych obowiązków
  2. Omówienie celu wprowadzenia zmian oraz korzyści wynikających z wdrożenia nowych rozwiązań.
  3. Omówienie struktur plików JPK_V7M i JPK_7K.
  4. Przedstawienie zmian w zakresie przygotowania oraz wysyłki plików JPK_VAT z deklaracją.
  5. Sposoby walidowania plików JPK pod kątem zgodności z obowiązującą strukturą.
  6. Omówienie kwestii związanych z wysyłką i podpisywaniem plików JPK_VAT przesyłanych w imieniu innej osoby (omówienie kwestii pełnomocnictwa).
  7. Panel dyskusyjny.

Pracownik Izby Skarbowej

Pracownik Izby Skarbowej. Ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ceniony wykładowca, od wielu lat współpracujący z naszym biurem.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

400,00 zł

Cena brutto

492,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”602″]

Wiadomości