Podatek VAT 2021 – nowe zasady wynikające z nowelizacji SLIM VAT. Pierwsze refleksje po stosowaniu JPK_V7 – studium przypadków

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie kierowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, osób pełniących obowiązki płatnika oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Przegląd nowości podatkowych w przepisach o podatku od towarów i usług oraz planowane zmiany w VAT. Kompleksowa analiza aktualnych problemów oraz prezentacja w zmian sukcesywnie wprowadzane w przepisach o podatku od towarów i usług. Nowości w podatku VAT ale również praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

 • SLIM VAT – czyli nowelizacja upraszczająca rozliczenia w VAT:
 1. nowe zasady potwierdzania faktur korygujących in minus – czy będzie to uproszczenie dla podatników,
 2. sposób ujęcia faktur korygujących in plus w rozliczeniu podatkowym – nowe regulacje,
 3. ujęcie korekt przez nabywcę – skutek ww. zmian przepisów,
 4. nowe zasady przeliczenia wartości wykazanych w walucie obcej – jakich przypadków będzie to dotyczyć?
 5. Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT,
 6. WIS – czas funkcjonowania jako ochrony podatnika,
 7. Zmiany MPP – nowa propozycja potrąceń
 8. Możliwość odliczenia podatku naliczonego w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych,
 9. Prezenty o małej wartości – zmiana limitów,
 10. Zaliczki w eksporcie towarów – wydłużenie okresu na wywóz towarów.
 • JPK_V7 – nowe zasady i pierwsze refleksje po wysyłce nowej skonsolidowanej deklaracji:
 1. kto i od jakiego momentu będzie obowiązany składać deklaracje w postaci JPK,
 2. w jaki sposób będą składane e-deklaracje w postaci JPK?
 3. zaostrzenie regulacji dotyczących składania JPK – sankcje za błędy,
 4. co z informacją VAT-27?
 5. nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia ewidencji VAT – nowe symbole dla określonych transakcji jako wymóg poprawności złożonej ewidencji – studium przypadków,
 6. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 7. broszura informacyjna o nowym JPK_V7 – na co zwrócić uwagę,
 8. postać graficzna JPK_V7 – prezentacja,
 9. zmiany rozporządzenia – jak ujawniać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie rejestrującej i wystawienie do niej faktury,
 10. wystawienie faktury do RO – jaki i kiedy wykazać,
 11. wystawienie faktury do WEW – jak i kiedy wykazać,
 12. wykształcona praktyka organów w stosowaniu nowego JPK_V7,
 13. analiza problematycznych przypadków – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów,
 14. objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania i wykazania faktur uproszczonych (czyli paragonów z NIP nabywcy)
 15. nowe regulacje wydłużające obowiązek wykazywania paragonów z NIP w ewidencji JPK_V7.
 • WDT, transakcje łańcuchowe i magazyn konsygnacyjny – jak stosować nowe regulacje Dyrektywy 112 i rozporządzenia UE wydanego do tego aktu. Nowelizacja przepisów krajowych.
 1. nowe zasady określające miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych – łańcuchy w ramach transakcji z UE jak i poza UE,
 2. stawka dla WDT – jakie dokumenty należy obecnie gromadzić,
 3. magazyny konsygnacyjne w nowej postaci.
 • Wymiana kas rejestrujących od 1 stycznia 2021 r. i 1 lipca 2021 r. – których podatników dotyczy ten obowiązek
 1. ulga na zakup kasy – kto skorzysta i na jakich warunkach,
 2. dla których podatników przedłużono obowiązek wprowadzenia kas on-line?
 3. kasy mające postać oprogramowania jak i paragony on-line – dla kogo?
 4. objaśnienia podatkowe dotyczące kas on-line,
 5. czy jest szansa na przedłużenie wejścia w życie regulacji wprowadzających kasy on-line?
 • Omówienie pozostałych zagadnień w tym m.in. faktury do paragonów. Jaki wpływ mają wydane przez MF objaśnienia podatkowe?
 • Pozostałe zmiany przepisów w VAT – w tym wynikające z tzw. przepisów o tarczach antykryzysowych – na co zwrócić szczególną uwagę.
 • Nowe regulacje dotyczące stosowania zwolnień z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących (zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)
 • Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań.

 

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Finanse i Bankowość, Stosunki Międzynarodowe oraz podyplomowego Prawa Podatkowego. Jego specjalnością jest podatek od towarów i usług. Paweł Barnik od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze szkoleniami, a jego osiągnięcia na tym polu są imponujące. Brał udział w projektach takiego rozmiaru jak współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów szkolenia dla organów podatkowych i skarbowych. Szkolił przedstawicieli branż: handlowej, szkolnictwa wyższego, transportu, spedycji i logistyki, farmaceutycznej, turystycznej, wodociągowej, energetycznej, ubezpieczeń społecznych, czy jednostek kulturalnych.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

300,00 zł

Cena brutto

369,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Pliki do pobrania

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”602″]

Wiadomości