Obowiązki płatnika w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów oraz podsumowanie akcji PIT

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie kierowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, osób pełniących obowiązki płatnika oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

W trakcie spotkania przedstawimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz stanowiska Ministerstwa Finansów mające wpływ na prawidłowe wypełnianie obowiązków przez płatników. Omówimy również zmiany wprowadzone ustawami covidowymi oraz najnowsze interpretacje ogólne dotyczące samochodów służbowych oraz 50% kosztów uzyskania przychodu.

Omówienie obowiązków płatnika wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

Katalog źródeł przychodów:

 1. Przychody ze stosunku pracy
  1. Świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, a obowiązki płatnika - szkolenia bhp, medycyna pracy, ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne.
  2. Rozliczanie podróży służbowych dla pracowników oraz osób nie będących pracownikami.
  3. Powstanie przychodu od postawionych do dyspozycji świadczeń nieodpłatnych (PPK, parkingi, dodatkowe ubezpieczenia, samochody służbowe do celów prywatnych – zmiana stanowiska MF).
  4. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  5. Świadczenia finansowane z ZFŚS z omówieniem zmian wprowadzonych ustawami covidowymi.
 2. Omówienie katalogu nowych zwolnień.
 3. Przychody z umowy zlecenia / umowy o dzieło a obowiązki płatnika.
 1. Świadczenia stawiane do dyspozycji przez Związki Zawodowe a obowiązki płatnika.
 2. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.
 3. Koszty uzyskania przychodów, w tym:
 • a) koszty a praca zdalna,
 • b) koszty w przypadku należności wypłacanych po rozwiązaniu umowy.
 • c) 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich – stanowisko MF wyrażone w interpretacji ogólnej.
 1. Odpowiedzialność płatnika w kontekście zmian wprowadzonych w 2020r. do KKS.
 2. Katalog ulg i odliczeń obowiązujących w 2020r.,
 3. Panel dyskusyjny.

Pracownik Izby Skarbowej

Pracownik Izby Skarbowej. Ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ceniony wykładowca, od wielu lat współpracujący z naszym biurem.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

300,00 zł

Cena brutto

369,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

[testimonial_rotator id=”604″]

Wiadomości