Doradztwo prawne dla firm

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu księgowości, rachunkowości i kadr to nie nasza jedyna działalność. W ramach wykonywanych usług zajmujemy się również doradztwem podatkowym. W zależności od indywidualnej umowy udzielamy rad zarówno w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, jak i w zakresie zadań strategicznych, mających wpływ na rozwój i podejmowane kroki.

W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu podatków dochodowych, VAT-u, CIT-u czy też i PCC. Oczywiście zajmujemy się również analizą wszelkich umów jeszcze przed ich podpisaniem. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie przewidzieć ewentualne konsekwencje podatkowe. Doradztwo to także kontrola prawidłowości przygotowanych rozliczeń - czy są one na pewno zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Doradztwo podatkowe – wykonywane usługi

W zależności od wybranej opcji możliwe jest także dokonanie audytu podatkowe, w którym uwzględnione zostaną wszystkie obszary, gdzie można dokonać lepszej optymalizacji. Co więcej, w trakcie wnikliwej analizy istnieje szansa na wyeksponowanie ewentualnych zagrożeń związanych z nieścisłościami z Urzędem Skarbowym czy też Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W ramach doradztwa dokonamy również sporządzenia wszelkiego rodzaju wytycznych i procedur dla działu księgowości w danej firmie. Pomoże to w usprawnieniu jego działań, a także podejmowaniu decyzji zgodnych z aktualnymi przepisami prawnymi.

Sporządzamy również opinie związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym konkretne rozwiązania dla danego problemu. Obejmie także ewentualne ryzyka podatkowe.

Wiadomości