Zastrzeżenia prawne

Biuro Prawne Stanisławscy s.c., zwana dalej „BPS”, informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani rekomendacji w zakresie instrumentów prawnych. Zamieszczane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

W celu skorzystania z usług i produktów BPS, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

BPS dokłada starań by materiały zamieszczone w Serwisie były zrozumiałe i przydatne dla użytkowników, nie ponosi jednak odpowiedzialności za decyzje użytkowników podejmowane wyłącznie na podstawie materiałów zamieszczonych w Serwisie bez uprzedniego dokładnego zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują BPS, zaś prawa do zamieszczanych informacji, artykułów i opinii należą do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki lub materiały podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. BPS nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów.

Wiadomości