Skutki nieprzedstawienia przez zakładową organizację związkową kwartalnej informacji o liczbie członków

16.05.2013

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji – uchwała składu siedmiu sędziów Sau Najwyższego z 20 grudnia 2012r. , sygn. akt III PZP 7/12.

W załączeniu pełny tekst uchwały.

Wiadomości