Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17.01. 2013 r. II PZP 4/12

17.06.2013

Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. nie podlega ochronie przewidzianej w art. 87 § 1 k.p.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r. II PZP 4/12

Wiadomości