Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego

19.02.2013

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie powoduje przerwania tego urlopu – pracownica nadal korzysta z urlopu wychowawczego, z tym że w czasie tego urlopu przysługuje jej zasiłek macierzyński. Jeżeli pracownica rodzi dziecko pod koniec urlopu wychowawczego, to po zakończeniu urlopu wychowawczego będzie miała prawo do urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński rozpocznie się w dniu następnym po dniu zakończenia urlopu wychowawczego i będzie trwał do wyczerpania okresu 18 tygodni, liczonych od dnia porodu.

Przykład:

Pracownica urodziła dziecko, na cztery tygodnie przed zakończeniem urlopu wychowawczego. W tej sytuacji urlop macierzyński będzie trwał 12 tygodni, z tym jednak zastrzeżeniem, że przez okres tych czterech tygodni następujących po porodzie, czyli w trakcie urlopu wychowawczego, będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez te cztery tygodnie).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownicą, która w okresie urlopu wychowawczego urodziła następne dziecko i nie podjęła pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego i wyczerpaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, ale przed upływem okresu urlopu macierzyńskiego określonego w art. 180 § 1 kodeksu pracy – jest rażąco sprzeczne z art. 177 § 1 kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1985 r., I PRN 12/85, LexPolonica).

Wiadomości