Wprowadzenie urlopu rodzicielskiego planowane na 17 czerwca 2013r.

16.05.2013

Wprowadzenie przepisów uprawniającyh do urlopu rodzicielskiego plnowane jest na 17 czerwca 2013r. Sejm w dniu 14 maja 2013r. po pierwszym czytaniu skierował do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach projekt ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W załączeniu pełny tekst projektu ustawy.

Wiadomości