Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku

02.04.2013

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

  • w III kwartale 2012 r. – 106,7 %,
  • w IV kwartale 2012 r. – 97,5 %. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2012 r. nie podlega waloryzacji,
  • w I kwartale 2013 r. – 96,3 %. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r. nie podlega waloryzacji,
  • w II kwartale 2013 r. – 105,5 %,

Wiadomości