Wypowiedzenie umowy o pracę choremu pracowniikowi

16.05.2013

Ze względu na ochronę przewidzianą w art. 41 KP, nie jest obojętne czy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w czasie, gdy wykonywał pracę, czy też w dniu, w którym pracy nie świadczył, a jedynie przyniósł do zakładu pracy zwolnienie lekarskie – wyrok SN z 17 listopada 1997r. sygn. akt I PKN 366/97.

Poniżej treść orzeczenia Sądu Najwyższego.

Wiadomości