Obowiązki Kadrowe 2021

99,00

Ponad 260 stron najważniejszych informacji, przykładów o aktualnych przepisach i zmianach w obowiązkach kadrowych w 2021 roku.
Największym atutem publikacji jest jej praktyczny i kompleksowy charakter. Obejmuje ona wszystkie najistotniejsze dla pracodawcy zmiany w przepisach pracowniczych. Ponadto liczne praktyczne przykłady ułatwią Czytelnikowi zrozumienie zawiłych przepisów oraz będą stanowić ułatwienie w codziennej pracy.

Kategoria:

Opis

Prezentowana publikacja ma na celu przedstawienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników. Szczególna uwaga została zwrócona na nowe przepisy określające obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r. umożliwiły pracodawcą prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, z jednoczesną zmianą zasad prowadzenia dokumentów rejestrujących czas pracy pracowników.

Z uwagi na wagę społeczną, publikacja zawiera także szereg informacji o obowiązkach pracodawcy wobec osób korzystających z urlopów rodzicielskich oraz korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Największym atutem publikacji jest jej praktyczny i kompleksowy charakter. Obejmuje ona wszystkie najistotniejsze dla pracodawcy zmiany w przepisach pracowniczych. Ponadto liczne praktyczne przykłady ułatwią Czytelnikowi zrozumienie zawiłych przepisów oraz będą stanowić ułatwienie w codziennej pracy.

O wszystkich aspektach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy mowa w niniejszym ebooku, na którego lektury Państwa zapraszamy.

Wiadomości