Trzynastka 2021

59,00

Ponad 50 stron najważniejszych informacji oraz przykładów o zasadach ustalania osób uprawnionych, którym wypłacone zostanie dodatkowe roczne wynagrodzenie, o ile spełniają wymogi związane z długością efektywnego świadczenia pracy.
Największym atutem publikacji jest jej praktyczny i kompleksowy charakter. Obejmuje ona wszystkie najistotniejsze dla pracodawcy zmiany w przepisach pracowniczych. Ponadto liczne praktyczne przykłady ułatwią Czytelnikowi zrozumienie zawiłych przepisów oraz będą stanowić ułatwienie w codziennej pracy.

Kategoria:

Opis

Opracowanie adresowane do pracowników działów kadr i płac, decydujących o wypłaceniu dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Odpowiada na wiele pytań związanych z wypłatą dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Przedstawia zasady ustalania osób uprawnionych, którym wypłacone zostanie to wynagrodzenie, o ile spełniają wymogi związane z długością efektywnego świadczenia pracy. Ponadto wskazuje na składniki wynagrodzenia, które powinny być przyjęte do podstawy, a które z niej wyłączone. Zwraca uwagę na poprawne zasady włączania dodatkowego rocznego wynagrodzenia do podstawy świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz objęcie go przepisami składkowo – podatkowymi.

Prezentowane są także zasady ochrony wynagrodzenia i zasiłków przed potrąceniami, o których mowa w art. 87 k.p.

Stan prawny: 4 lutego 2021r.

Wiadomości